Inteligentne rozwiązanie dla nowoczesnego miasta

Nasza technologia ułatwia korzystanie z nowoczesnych przestrzeni parkingowych.

Inteligentne Miasta Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjne rozwiązanie e-parkuj służące do bezbiletowego i bezdotykowego wjazdu, płatności i wyjazduz parkingów wyposażonych w urządzenia parkingowe dowolnych producentów, składające się z aplikacji mobilnej dla klientów parkingów oraz modułu zarządzającego dla operatorów/ właścicieli parkingów”Celem projektu jest wsparcie (poprzez dotację na początkową działalność firmy) związane z rozwinięciem w makroregionie działalności biznesowej przedsiębiorstwa typu startup Inteligentne Miasta Sp. z o.o., gotowego do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (Wschodni Akcelerator Biznesu) w ramach Poddziałania 1.1.1. oraz wprowadzenie produktu na rynek krajowy systematyczne zwiększanie jego sprzedaży. Efektem projektu będzie innowacyjne rozwiązanie do mobilnego zarządzania infrastrukturą do parkowania - E-parkuj, oferującego m.in. kontrolę dostępu bez papierowego biletu oraz płatności online.
Wartość projektu: 1 248 947,59 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 999 999,49 zł

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej - Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów - branża - techniki multimedialne na rynek TAJWANU (nr umowy: UG-PMT/2850/2N/2021-TAJ), KRÓLESTWA ARABII SAUDYJSKIEJ (nr umowy: UG-PMT/2849/2N/2021-KAS), MALEZJI (nr umowy: UG-PMT/2851/2N/2021-MAL), skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Inteligentne Miasta sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu:
nr umowy: UG-PMT/2850/2N/2021-TAJ180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN
nr umowy: UG-PMT/2849/2N/2021-KAS180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN
nr umowy: UG-PMT/2851/2N/2021-MAL180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

Klienci i Partnerzy

FUNKCJONALNA APLIKACJA DLA KIEROWCÓW

Inteligentne rozwiązania w jednym miejscu - w Twoim telefonie

Wygoda i bezpieczeństwo

Usługa realizowana w modelu SAAS
Infrastruktura chmurowa
Najbardziej renomowane centra danych

Rozwiązanie
dla kierowców

aplikacja pozwalająca na szybkie wyszukanie miejsca parkingowego, płatność i kontrolę wydatków
Więcej

Rozwiązanie
dla operatorów

kompleksowy system do zarządzania parkingami z dowolnego miejsca
Więcej