Projekty Unijne

Inteligentne Miasta Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjne rozwiązanie e-parkuj służące do bezbiletowego i bezdotykowego wjazdu, płatności i wyjazduz parkingów wyposażonych w urządzenia parkingowe dowolnych producentów, składające się z aplikacji mobilnej dla klientów parkingów oraz modułu zarządzającego dla operatorów/ właścicieli parkingów”Celem projektu jest wsparcie (poprzez dotację na początkową działalność firmy) związane z rozwinięciem w makroregionie działalności biznesowej przedsiębiorstwa typu startup Inteligentne Miasta Sp. z o.o., gotowego do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (Wschodni Akcelerator Biznesu) w ramach Poddziałania 1.1.1. oraz wprowadzenie produktu na rynek krajowy systematyczne zwiększanie jego sprzedaży. Efektem projektu będzie innowacyjne rozwiązanie do mobilnego zarządzania infrastrukturą do parkowania - E-parkuj, oferującego m.in. kontrolę dostępu bez papierowego biletu oraz płatności online.
Wartość projektu: 1 248 947,59 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 999 999,49 zł

INTELIGENTNE MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie:3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach2018-2023. Celem projektu jest internacjonalizacja działalności spółki i wprowadzenie na rynek TAJWANU (nr umowy: UG-PMT/2850/2N/2021-TAJ),KRÓLESTWA ARABII SAUDYJSKIEJ (nr umowy: UG-PMT/2849/2N/2021-KAS),MALEZJI (nr umowy: UG-PMT/2851/2N/2021-MAL)produktu: Innowacyjnego, kompleksowego i efektywnego kosztowo rozwiązania do zarządzania infrastrukturą do parkowania na parkingach wyposażonych w systemy kontroli, oferującego funkcje takie jak zdalne zarządzanie dostępem do parkingu i możliwość wjazdu na parking bez konieczności pobierania papierowego biletu, pobieranie płatności za ładowanie samochodu i jego parkowanie, informowanie kierowców o dostępnych stacjach do ładowania i miejscach parkingowych – E-parkuj, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo INTELIGENTNEMIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na rynkach docelowych (Tajwan, Malezja, Królestwo Arabii Saudyjskiej).

Całkowita wartość projektu:nr umowy: UG-PMT/2850/2N/2021-TAJ180 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN;nr umowy: UG-PMT/2849/2N/2021-KAS180 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN;nr umowy: UG-PMT/2851/2N/2021-MAL180 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

współtworzymy inteligentne miasta

Zapytania ofertowe

Ze względu na niewystarczającą liczbę ofert, publikujemy ponownie zapytania ofertowe.
W związku z realizacją projektu Polskie Mosty Technologiczne zwracamy się z prośbą o nadsyłanie ofert na poniższe zapytania: