Jesteśmy dostawcą rozwiązań z obszaru smart cities

Właścicielem rozwiązania jest firma Inteligentne Miasta Sp. z o.o.

team working on computer
team working on computer

O firmie

Nasz zespół posiada kilkunastoletnie doświadczenie w serwisie i instalacji dużych systemów parkingowych. Dostarczamy i integrujemy wszystkie rozwiązania i systemy potrzebne do obsługi Twojego parkingu.

współtworzymy inteligentne miasta

Nasza wizja

W naszej działalności łączymy innowacje i profesjonalizm. W centrum Aplikacji OctoPark jest użytkownik – inteligentna, niezawodna i intuicyjna. Nasze rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby zarówno kierowców jak i administratorów systemów parkingowych, aby mogli prosto i komfortowo zarządzać swoim obiektami w trybie online.

Naszym celem jest bycie częścią infrastruktury Inteligentnych Miast poprzez dostarczenie rozwiązań smart city i smart parking, łącząc przy tym klientów, kierowców, parkingi i ich administratorów.


ekosystem do zarządzania parkingami

OctoPark to inteligentny ekosystem do zarządzania parkingami dla operatorów parkingów oraz jego użytkowników.

Rozwiązanie OctoPark składa się z 3 elementów:

Panelu administracyjnego dla właścicieli parkingów

Aplikacji mobilnej dla kierowców

Autoryzatora wjazdu

Klienci i Partnerzy

Wygoda i bezpieczeństwo

Usługa realizowana w modelu SAAS
Infrastruktura chmurowa
Najbardziej renomowane centra danych

Rozwiązanie
dla kierowców

aplikacja pozwalająca na szybkie wyszukanie miejsca parkingowego, płatność i kontrolę wydatków
Więcej

Rozwiązanie
dla operatorów

kompleksowy system do zarządzania parkingami z dowolnego miejsca
Więcej

Inteligentne Miasta Sp. z o.o. realizuje projekt  „Innowacyjne rozwiązanie Octopark (dawna nazwa e-parkuj) służące do bezbiletowego i bezdotykowego wjazdu, płatności i wyjazdu z parkingów wyposażonych w urządzenia parkingowe dowolnych producentów, składające się z aplikacji mobilnej dla klientów parkingów oraz modułu zarządzającego dla operatorów/ właścicieli parkingów.” współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia nr umowy POPW.01.01.02-06-0085/20-00.
INTELIGENTNE MIASTA SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie:3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach2018-2023. Celem projektu jest internacjonalizacja działalności spółki i wprowadzenie na rynek TAJWANU (nr umowy: UG-PMT/2850/2N/2021-TAJ),KRÓLESTWA ARABII SAUDYJSKIEJ (nr umowy: UG-PMT/2849/2N/2021-KAS),MALEZJI (nr umowy: UG-PMT/2851/2N/2021-MAL)produktu: Innowacyjnego, kompleksowego i efektywnego kosztowo rozwiązania do zarządzania infrastrukturą do parkowania na parkingach wyposażonych w systemy kontroli, oferującego funkcje takie jak zdalne zarządzanie dostępem do parkingu i możliwość wjazdu na parking bez konieczności pobierania papierowego biletu, pobieranie płatności za ładowanie samochodu i jego parkowanie, informowanie kierowców o dostępnych stacjach do ładowania i miejscach parkingowych – E-parkuj, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji i jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo INTELIGENTNEMIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na rynkach docelowych (Tajwan, Malezja, Królestwo Arabii Saudyjskiej).
Całkowita wartość projektu:
nr umowy: UG-PMT/2850/2N/2021-TAJ180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN;
nr umowy: UG-PMT/2849/2N/2021-KAS180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN;
nr umowy: UG-PMT/2851/2N/2021-MAL180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN